Residència geriàtrica a Manresa

Treballador social a Manresa

Residència a Manresa amb treballador social per residents i famílies

Treballador social a Manresa

Des de l'àrea de Treball social planifiquem i organitzem el treball social del centre mitjançant una programació d'objectius adequada i una realització de la feina.

Entre les tasques previstes del nostre treballador social a Manresa es troben:

 • La realització d'informes socials dels residents i la seva actualització quan sigui necessari
 • La gestió d'empadronaments a la nova residència i tots aquells tràmits que siguin necessaris per garantir els seus drets. Assessorament i orientació al resident i a les famílies de tot allò que sol•licitin.
 • Coordinació amb altres entitats en tot el que representi els interessos dels residents: Ajuntaments, Benestar Social, Centres Sociosanitaris, etc.
 • Entrevista al nou resident i a la família per preparar l'ingrés a la residència i realitzar la valoració inicial de l'ingrés
 • Foment de la integració i participació dels residents al centre, per evitar que es produeixin aïllaments a l'entorn i a la família.
 • Realització conjunta amb la resta de l'equip del Pla Individual d'Atenció Interdisciplinar dels residents. Fer el seguiment anual i mensual de l'estat del resident.
 • L'establiment, de manera conjunta amb l'equip, del Pla d'Activitats Individuals i/o grupals pel manteniment i promoció de les capacitats funcionals.
 • L'actualització de les dades personals i familiars dels residents.
 • L'acompanyament als residents i als seus familiars durant el procés de la mort.
 • La recopilació de la documentació d'atenció al resident, per fer els tràmits que calguin.
 • La facilitació de l'assistència espiritual als residents que així ho especifiquin.

Residència Geriàtrica Valldaura

  C/ del Cós 10 ,
Manresa , 08241 , (BARCELONA)

  938 58 04 07

  938 72 22 23

Últimes notícies

Localització